Pravidelně zveřejňovaná oznámení o událostech na finančním trhu obecně a zejména na burze, vydávaná jednotlivými autory nebo společnostmi založenými speciálně pro tento účel. K investičním doporučením v nich uvedeným je třeba vždy přistupovat se zdravou nedůvěrou a uváděné úspěšné příběhy jsou v mnoha případech prokazatelně nepravdivé. – Viz screen bull, blog, burzovní drby, daimonion, deuteroskopie, tajný tip, finanční fóra, internetová fóra, pump and dump, skalpování, siderismus, Twitter. – Srov. výroční zprávu BaFin za rok 2007, s. 172 a násl. (manipulace s trhem prostřednictvím burzovních dopisů; s. 174: v červnu 2007 zveřejnil BaFin na svých internetových stránkách informační list o investičních doporučeních v burzovních dopisech a bulletinech); výroční zpráva BaFin za rok 2009, s. 174 a násl. (manipulace s trhem prostřednictvím burzovních dopisů). 171 (manipulace s trhem prostřednictvím burzovních dopisů ze zahraničí), Výroční zpráva BaFin za rok 2010, str. 211 (nápadné burzovní dopisy ze zahraničí doporučující cenné papíry, které jsou úzce obchodovatelné a často neznámé), jakož i příslušná výroční zpráva BaFin, kapitola “Dohled nad obchodováním s cennými papíry a investiční činností”.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *