Obľúbený výraz v anglicky hovoriacich krajinách pre – peniaze vo všeobecnosti a – najmä pre libru alebo dolár, ako aj pre zodpovedajúcu základnú menovú jednotku v iných anglicky hovoriacich krajinách (bob dnes bežne znamená peniaze vo všeobecnom zmysle, napríklad “it cost a few bob”, čo je zvyčajne sarkastická narážka na pomerne veľa peňazí, alebo libru, dolár alebo analogickú menovú jednotku v iných oblastiach sveta). Pôvodne sa bob vzťahoval na anglickú mincu šiling. – Pozri Big Ben, Mŕtvi prezidenti, názvy peňazí v nárečí, nemecky hovoriace, Greenback.

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Oblíbený výraz v anglicky mluvících zemích pro – peníze obecně a – zejména pro libru nebo dolar, stejně jako pro odpovídající základní měnovou jednotku v jiných anglicky mluvících zemích (bob dnes běžně znamená peníze v obecném smyslu, například “stálo to pár bobů”, což je obvykle sarkastická narážka na poměrně hodně peněz, nebo libru, dolar či analogickou měnovou jednotku v jiných oblastech světa). Původně se bob vztahoval na anglickou minci šilink. – Viz Big Ben, Mrtví prezidenti, názvy peněz v místním jazyce, německojazyčné, Greenback.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *