Obecně se jedná o dobrou pověst, všestranné postavení, pozitivní image, kterou má hospodářský subjekt – soukromá domácnost, firma, ale i stát – v podnikatelské sféře. – Úvěruschopnost, výpůjční schopnost dlužníka. Dlužník je úvěruschopný, pokud lze předpokládat, že může a bude spolehlivě plnit své smluvní závazky z úvěru (schopnost, ochota a finanční způsobilost dlužníka splácet dluh). – Viz absconding, nepříznivý výběr, amortizace, negativní, úvěrová agentura, vyvážený fond, Basel-II, síla dlužníka, doložka první ztráty, informace, asymetrické, investiční stupeň, efekt kanibalismu, postup hodnocení úvěrového rizika, úvěrová kvalita, úvěrové riziko, úvěrové rozpětí, úvěrový závazek, neodvolatelný, pověst, nepříznivý výběr, rating, ratingová agentura, reálný úvěr, kontrola rizika, řízení rizika, scoring, nadměrná důvěra, úvěrová agentura, výše úrokové sazby.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *