A pénzügyi szektorban az alkalmazottak fizetése. A másodlagos jelzáloghitel-válságot követő pénzügyi válságot követően az a felhívás hangzott el, hogy a javadalmazás a vállalt kockázat és a fenntartható üzleti siker alapján történjen. Ezenkívül az üzleti kudarcokat is figyelembe kell venni. – 2009 áprilisában a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) részletes iránymutatásokat tett közzé (Principles for Sound Compensation Practices). Ezek szerint a beígért bónuszkifizetések legfeljebb egy évig engedélyezhetők. A vállalatoknak egy javadalmazási bizottságot is létre kell hozniuk, amely folyamatosan felülvizsgálja a meglévő bérezési irányelveket. A biztosítótársaságok esetében a díjazás nem alapulhat az új üzleten vagy a teljes díjbevételen. Németországban számos nagy intézmény és biztosítótársaság vállalta, hogy azonnal végrehajtja a Pénzügyi Stabilitási Tanács iránymutatásait. Az Európai Parlament 2010. július 7-én kötelező érvényű szabályozást fogadott el, amely nagyjából az FSB elvein alapul. 2010 októberében hatályba lépett az intézmények javadalmazásáról szóló rendelet, amely az európai követelményeket hajtja végre. – Lásd ösztönző rendszer, bankszidás, bónusz, bónuszrendszer, kézfogás, arany, Instituts-Vergütungsverordnung, milliós sír, munkavállalói elszámoltathatóság, erkölcsi kockázat, prémium, visszatérítés, alvópénz, javadalmazás, javadalmazási rendszer, megfelelő, biztosítási javadalmazási rendelet. Vezetői javadalmazás, veszteségelnyelés, személyi. – Vö. BaFin Annual Report 2009, 122. és következő oldal (a javadalmazási rendszerekre vonatkozó általános és különleges követelmények), 252. oldal (a felügyeleti hatóság maga oszt bőkezű bónuszokat a munkavállalóknak), BaFin Annual Report 2010, 1. oldal. 85. o. (az intézmények javadalmazásáról szóló rendelet célja, hogy kizárja a pénzügyi stabilitást veszélyeztető javadalmazási rendszereket), 132. o. ff. (a javadalmazási rendszerekre vonatkozó alapvető és különleges követelmények), BaFin éves jelentés 2013, 72. o. f. (2014 eleje óta új jogi követelmények), 106. o. (hiányosságok a javadalmazási rendszerek ellenőrzésében).

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *