Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

A régebbi szakirodalomban is eszközök

Gyakran használt, de eltérő tartalmú kifejezés (denotáció: azoknak a dolgoknak az összessége, amelyekre egy kifejezés alkalmazható; a “vagyon” által értett tárgyak). – A magánháztartások, majd a régebbi szakirodalomban háztartásoknak is nevezett javak, – a vállalatok, majd ezekhez kapcsolódóan gyakran vállalati tőkének is nevezett, közgazdasági értelemben vett ipari javak, valamint – az állam tulajdonában lévő javak összessége. E három tétel összegét nevezzük reálvagyonnak. – A reálvagyon plusz minden olyan körülmény, amely egy gazdaságban a gazdasági erők tartós fejlődését szolgálja (= nemzeti vagyon). – Az IFRS szerint – minden olyan tárgyi eszköz és immateriális eszköz (immateriális javak; immateriális javak), – amely a vállalat tulajdonában van, és – amely lehetőséget nyújt pénzeszköz beáramlásra. – Jövedelemtermelő értékpapírokba, például részvényekbe, kötvényekbe vagy ingatlanokba fektetett pénz. – A befektetési jegyek kibocsátása ellenében a tőkealapkezelő társaságoknál elhelyezett pénzösszegek és az azokkal beszerzett eszközök (különvagyon: a KAGG 6. § (1) bekezdése szerinti különvagyon). – A nyugdíjak vagy biztosítási szerződések kiszolgálására szolgáló alapokba és eszközökbe fektetett pénz (lekötött eszközök). – Pénzügyi értelemben a gazdálkodó egység azon vagyona, amely rövid időn belül készpénzre váltható (= pénzügyi eszközök). – Az EKB statisztikáiban a bruttó állóeszköz-felhalmozás, csökkentve az értékcsökkenéssel, figyelembe véve a készletek és a nem termelt eszközök (tárgyi eszközök) változását; vö. a számítást és a meghatározott értékeket a “Pénzügyi és nem pénzügyi számlák” címszó alatt az “Euroövezeti statisztikák” részben a vonatkozó EKB Havi jelentésben. – Lásd: nemesfémkészlet, alapok, kereskedelmi tőke, tartós fogyasztási cikkek, földtulajdon, vagyon, befektetés, tőke, tőkekezelő társaság, tőkearány, tőkejavak, tőkeállomány, alapok, ingóságok, nyugdíjalapok, plutokrácia, magánvagyon, minősített befektetők nyilvántartása, nettó vagyon, reálvagyon, társadalmi tőke, vagyonhatás, eszköz, vagyon. – Vö. a Deutsche Bundesbank minden év decemberi havi jelentését, amely részletes információkat tartalmaz a német vállalatok által meghatározott vagyonról, gazdasági szektorok szerinti bontásban és egyes vagyonelemekre lebontva, az EKB 2006. májusi havi jelentését, 49. o. (tőkeállomány az euróövezetben és annak összetevői számos áttekintéssel), a BaFin 2005. évi éves jelentését, 143. o. (az eszközbefektetésekre vonatkozó prospektuskövetelmény), a Deutsche Bundesbank 2005. júniusi havi jelentését, 143. o. (az eszközbefektetésekre vonatkozó prospektuskövetelmény), a Deutsche Bundesbank 2005. júniusi havi jelentését. 17 (a tőkeképződés áttekintése 1991 óta), EKB 2006. októberi havi jelentése, 71. o. ff. (fontos magyarázatok a tőkehelyzet nyilvántartásáról; áttekintések), EKB 2006. decemberi havi jelentése, 53. o. f. (a magánháztartások nettó vagyonának kiszámítása), Deutsche Bundesbank 2008. januári havi jelentése, 33. o. ff. (tőkeszámla; nemzeti vagyon), EKB 2013. májusi havi jelentése, 53. o. (a tőkeszámla alakulása 2000 óta).

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Sidebar