Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Contaminated claim

A term that emerged in the wake of the subprime crisis to describe a position that is subject to a very high probability of default.
(high probability of default) and for which the bank has a need for value adjustments; – in the narrower sense, worthless securitized securities. – See Absenzkapitalismus, Bad Bank, Forderung, dubiose, Kredit, notleidender.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Contaminated claim

Een term die opkwam met de subprime-crisis voor – een positie met een zeer hoge waarschijnlijkheid van wanbetaling. (grote kans op wanbetaling) en waarvoor de bank behoefte heeft aan waardecorrecties; – in engere zin, waardeloos securitisatiepapier. – Zie Absenzkapitalismus, Bad Bank, Forderung, dubiose, Kredit, notleidender.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Contaminated claim

Subprime-kriisin myötä syntynyt termi, joka tarkoittaa positiota, jonka maksukyvyttömyyden todennäköisyys on erittäin suuri. (suuri maksukyvyttömyyden todennäköisyys) ja joiden osalta pankilla on tarve tehdä arvonkorjauksia; – suppeammassa merkityksessä arvottomat arvopaperistamispaperit. – Katso Absenzkapitalismus, Bad Bank, Forderung, dubiose, Kredit, notleidender.

Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar