Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Overdraft ([bank] overdraft)

A situation in which a bank customer withdraws more from the account than was previously deposited; a bank may accept an overdraft, depending on prior arrangements to cover overdrafts). – See refund credit, cash credit, overdraft facility, account, automatically balanced, overdraft facility, credit card, overdraft, overdraft fee, template.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Overdraft ([bank] overdraft)

Sytuacja, w której klient banku wypłaca z konta więcej niż zostało wcześniej wpłacone; bank może zaakceptować debet na koncie, w zależności od wcześniejszych ustaleń dotyczących pokrycia debetu). – Zobacz kredyt refundacyjny, kredyt gotówkowy, kredyt w rachunku bieżącym, konto, automatycznie bilansowane, kredyt w rachunku bieżącym, karta kredytowa, kredyt w rachunku bieżącym, opłata za kredyt w rachunku bieżącym, szablon.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar