Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Zaudējumu absorbcija un zaudējumu absorbcija

Termins, ko galvenokārt lieto saistībā ar noteiktiem tirgojamiem finanšu instrumentiem. Bankas lielu izsniegto aizdevumu skaitu apvieno portfelī. Pēc tam tas tiek sadalīts atsevišķās daļās; parasti trīs, ne vienmēr vienādās daļās. – Viszemākajam, salīdzinoši augstiem procentiem pakļautajam laidienam (pirmā zaudējumu laidiena daļa, saukta arī par pašu kapitāla laidienu) pilnībā jāsedz (absorbē) zaudējumi, ko rada aizdevuma saistību neizpildes gadījums kopējā portfelī. – Nākamajam augstākajam laidienam (mezanīna laidienam) ir jāsedz zaudējumi tikai tad, ja aizdevumu saistību neizpildes apjoms pārsniedz pirmā zaudējumu laidiena apjomu. Tāpēc tā risks ir zemāks, un līdz ar to arī peļņa no šī laidiena ir zemāka. – Turpmāk pēc tāda paša modeļa seko arvien zemāka riska laidieni. – Sk. kredīta uzlabošana, pieprasījums, hibrīda kapitāls, iniciate-to-distribute stratēģija, reintermediācija, repatriācijas iespēja, pirmstermiņa atmaksa, tranša biezums, pārvēršana vērtspapīros, pārvēršana vērtspapīros, pārvēršanas vērtspapīros struktūra, patiesā pārdošanas vērtspapīrošana, ūdenskrituma princips. – Sal. ar Deutsche Bundesbank 2007. gada aprīļa mēneša pārskatu, 16. f. lpp. (pārskats par finansējuma struktūru tipiskā izpirkšanas darījumā ar aizņemto līdzekļu īpatsvaru un mezanīna kreditoru pozīciju).

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar