I allmänhet alla omsättningsbara kommersiella papper som är säkerställda av emittentens tillgångar. – I synnerhet skuldinstrument som backas upp av betalningar från en portfölj där många enskilda fordringar är samlade. I slutet av 2007, redan innan subprime-krisen utvecklades till en finanskris, fanns det värdepapper av denna typ till ett värde av cirka 450 miljarder euro i portföljerna hos investerare världen över (banker, fonder, försäkringsbolag och i mindre utsträckning privata hushåll). 80 procent av dessa ansågs vara giftiga värdepapper, non-valeurs. I vissa länder måste dessa tas över av staten för att återställa balansen i bankernas balansräkningar. – Chocken ledde till att – bedömningen av nya värdepapper i fortsättningen utfördes mycket noggrant och kritiskt av efterfrågarna, och att man inte längre förlitade sig blint på kreditvärderingsinstitutens kreditbetyg. – Å andra sidan tvingades leverantörerna, dvs. emittenterna av sådana värdepapper, att tillhandahålla maximal information om värdepapperiserade fordringar. Produkternas komplexitet (det vill säga att de är invecklade och svåra att genomskåda) – det fanns rapporter om pooler som förklarades på mer än 200 tryckta sidor på en svårbegriplig juridisk terminologi! – märkbart. – Ibland nämns också särskilt katastrofobligationer som emitteras av återförsäkrare genom retrocession i form av privatplacering. – Se ABS-fonder, Absence capitalism, Assets, illiquid, Asset-backed commercial paper, Asset-backed securities, Asset-backed securities-collateralised debt obligation, Assignats, Impact carriers, Off-exchange, Automobile loans, Securitised, Back-to-originator-postulat, säkerställda obligationsförbindelser, claw-back-klausul, säkerställda skuldförbindelser, säkerställda låneförbindelser, conduit, defeasance, diamanthysteri, värdepapperisering med en enda originator, värdepapperisering med inbyggt värde, Utveckling, iterativ, first loss tranche, katastrofobligationer, kreditexpansion, kreditkortsfiasko, värdepapperisering av lån, moralisk risk, pay-green-initiativet, bostadsobligationer, retrocession, single master liquidity conduit, skuldtäckningsgrad, subprime-kris, tranchetjocklek, true-sale-värdepapperisering, bostadslån, värdepapperiserat, underlag, företagslån, värdepapperiserat, värdepapperiseringsstruktur, räntefrysning, specialföretag. – Se ECB:s månadsrapport från februari 2008, s. 89 ff. (Marknaden för olika värdepapperiseringsinstrument i euroområdet: en bred presentation; översikter), Financial Stability Report 2010, s. 73 ff. (Riskkällor; översikter), ECB:s månadsrapport från juli 2011, s. 22 ff. (Kopplingen mellan finansiering och värdepapperisering sedan 2009; översikter), ECB:s månadsrapport från oktober 2011, s. 79 f. (Värdepapperiseringar och emissioner av skuldebrev).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *