Utbud och efterfrågan på värdepapperiseringsinstrument av alla slag. I princip kan allt som lovar en kontinuerlig ström av betalningar värdepapperiseras, från kreditkortsfordringar till studielån och intäkter från en fotbollsarena eller ett konserthus. – Haken med alla värdepapperiseringar är problemet med moralisk risk. Detta beror på att incitamentet för den värdepapperiserande banken att övervaka gäldenären minskar, eftersom köparna av de värdepapperiserade värdepapperen bär risken för betalningsinställelse. – Under finanskrisen som följde på subprime-krisen torkade värdepapperiseringsmarknaden nästan helt ut eftersom viktiga köpare av kreditrisker inte kunde betala under krisen. Det rörde sig framför allt om specialföretag utanför balansräkningen och försäkringsbolag i USA. Strängare tillsynsregler infördes för båda. Dessutom förlorade köparna förtroendet för de externa kreditbetygens tillförlitlighet och kraven på kvaliteten på motsvarande värdepapper ökade avsevärt. Dessutom ökade tillsynsmyndigheterna också den andel lån som bankerna själva måste ha i handelslagret. – I USA stärkte centralbanken och regeringen värdepapperiseringsmarknaden genom omfattande köpprogram, eftersom denna refinansieringskanal anses spela en långtgående och avgörande roll där. – Se frånvarokapitalism, tillgångar, illikvida, värdepapper med bakomliggande tillgångar, avveckling, diamanttesen, icke-bank, undervattenseffekt, värdepapperisering, värdepappersbehållning, konsumentklagomål, värdepapperiseringsstruktur. – Jfr den tyska Bundesbankens månadsrapport från mars 2006, s. 38 ff. (med översikter över de enskilda segmenten), s. 40 (jämförelse av de viktigaste typerna av värdepapperisering som handlas), BaFins årsrapport 2007, s. 18 (utförsäljning på värdepapperiseringsmarknaden i spåren av subprime-krisen), BaFins årsrapport 2009, s. 131 (krisen i värdepapperisering påverkar även Pfandbrief), BaFins årsrapport 2010, s. 170 f. (även här en översikt över värdepapperiseringens självrisker). (här även en översikt över innehav av värdepapperiseringar) samt BaFin:s respektive årsrapport, kapitel “Supervision of banks, financial service providers and payment institutions”, Financial Stability Report 2012, s. 75 (värdepapperiseringsmarknaden i Tyskland sedan 2000 totalt och uppdelat), BaFin:s årsrapport 2012, s. 54 f. (tillsynsåtgärder), Financial Stability Report 2013, s. 64 f. (bankernas innehav av värdepapperiseringar minskar konsekvent; detaljerad översikt 2009-2013).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *