Trvalé zariadenia v hospodárstve, ktoré poskytujú základné služby bez toho, aby sa primárne využívali na komerčné účely. Patria sem predovšetkým dopravné trasy (železničné trate, cesty, kanály, kanalizované rieky), vodné zariadenia (nádrže, hrádze), materské školy, školy, kostoly, domovy dôchodcov, hospice v zmysle posledných pobytov alebo nemocnice. – Pozri infraštruktúrny kapitál, fyzické aktíva, sociálny kapitál, aktíva, verejné.

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *