Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Sociálny režijný kapitál

Trvalé zariadenia v hospodárstve, ktoré poskytujú základné služby bez toho, aby sa primárne využívali na komerčné účely. Patria sem predovšetkým dopravné trasy (železničné trate, cesty, kanály, kanalizované rieky), vodné zariadenia (nádrže, hrádze), materské školy, školy, kostoly, domovy dôchodcov, hospice v zmysle posledných pobytov alebo nemocnice. – Pozri infraštruktúrny kapitál, fyzické aktíva, sociálny kapitál, aktíva, verejné.

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar