Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Daň z nehnuteľností

Vo všeobecnosti ide o jednorazovú platbu uloženú vlastníkom majetku (majiteľom nehnuteľností). – Konkrétne ide o výber daní od bohatých občanov krachujúceho členského štátu eurozóny pred tým, ako sa od daňových poplatníkov ostatných členských štátov požaduje ich zaplatenie. “Malý človek” (obyčajný človek) v ostatných krajinách eurozóny by nemal platiť za zlé hospodárenie iného členského štátu, zatiaľ čo jeho vlastné aktíva v krízovej krajine zostanú nedotknuté. – Námietka proti tomuto odvodu spočívala v tom, že málokto by investoval peniaze v problémových krajinách eurozóny, ak by im hrozilo čiastočné vyvlastnenie v prípade nerovnováhy vo verejných financiách. – Pozri dlhopis, problém zlých bánk, fundamentálny, bail-in, záchrana bánk, Giips states, G-Sifi, vojnový dlhopis, povinný konvertibilný dlhopis, účasť súkromného sektora, rozdelenie rizika, Stopfganzova stratégia, južný front, vymeniteľný dlhopis, absorpcia strát, osobný, nútené vyvlastnenie. – Porovnaj Mesačnú správu Deutsche Bundesbank z januára 2014, s. 52 a nasl. (jednorazový odvod z aktív je opodstatnený; problémy).

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar