Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

radušies zaudējumi

Saskaņā ar 39. SGS kredīta atlikums peļņas un zaudējumu aprēķinā vai saistību pārpalikums pār aktīviem bilancē bija jāuzrāda tikai tad, ja tas faktiski radās, t. i., ja tas materializējās. Var gaidīt notikumu, kas izraisa zaudējumu (izraisītājnotikumu). Finanšu krīzes laikā, kas sekoja paaugstināta riska hipotekāro kredītu krīzei, kļuva skaidrs, ka šāda pieeja izraisīja lavīnveidīgu norakstīšanu un ievērojami saasināja krīzi. – Sk. izklāstu, ticams, patiesā vērtība, imparitātes princips, neto aktīvu vērtība, maksātnespējas gadījumi, kombinācijas efekts, novērtēšanas pēc modeļa pieeja, tirgus vērtība, procikliskums, zaudējumi, paredzamie zaudējumi, zaudējumu gadījums.

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar