Po kryzysie na rynku subprime latem 2007 r., który jesienią 2008 r. przerodził się w światowy kryzys finansowy, organy nadzorcze wymagały od banków inicjujących posiadanie określonego odsetka wyemitowanych papierów sekurytyzacyjnych we własnych portfelach. Miało to zapobiec beztroskiemu transzowaniu i przerzucaniu ryzyka z puli wierzytelności przez inicjatorów. Wynika to z faktu, że taki przepis skłoniłby jednostkę inicjującą do określenia jakości kredytowej swojej sekurytyzacji na samym początku za pomocą oceny kredytowej oraz do stałego jej monitorowania nawet po jej ulokowaniu, zamiast nakładania tego ryzyka na nabywcę instrumentów sekurytyzacyjnych. – Oczywiście przy odpowiednich regulacjach nadzorczych należy również precyzyjnie określić, która transza musi pozostać u inicjatora. Należy również zakazać sytuacji, w której instytucja sprzedaje swoje zatrzymane środki z emisji inwestorom ryzykownym. – Absenzkapitalismus, High-speed Money, Moral Hazard, Subprime loans.- Por. Monthly Report of the Deutsche Bundesbank of January 2009, s. 69 ff. (rating dla pozycji sekurytyzacyjnych), Annual Report 2008 of BaFin, s. 55 (supervisory retention requirements; disclosure requirements), Annual Report 2010 of BaFin, s. 124 f. (in the course of the Capital Adequacy Directive, a retention ratio is mandatory).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *