Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Ryzyko sekurytyzacji (ryzyka związane z sekurytyzacją)

Ryzyka związane z sekurytyzacją są postrzegane w następujący sposób: – bank inicjujący nie jest zbyt ostrożny w doborze i monitorowaniu dłużników; – popyt na sekurytyzację może nagle wyschnąć, co zaobserwowano podczas kryzysu subprime i kryzysu finansowego, który nastąpił po nim, gdzie nieoczekiwana synchronizacja niewypłacalności aktywów referencyjnych w portfelu doprowadziła do załamania rynku; – jeśli papiery sekurytyzacyjne są emitowane za pośrednictwem spółek specjalnego przeznaczenia w centrach finansowych offshore, nie ma nadzoru nad transakcjami, nie mówiąc już o zabezpieczeniu kapitałowym; – jeżeli inicjator przyjmuje na siebie obowiązek uwzględnienia w swoim bilansie spółki celowej w przypadku trudności, może to doprowadzić do kłopotów samego banku inicjującego, co zaobserwowano kilkakrotnie w związku z kryzysem na rynku subprime; – jeżeli, jak to miało miejsce w trakcie kryzysu na rynku subprime, dochodzi do nagłego spadku cen papierów sekurytyzacyjnych, nawet papiery najlepszej jakości stają się przedmiotem ogólnego podejrzenia; W rezultacie banki musiały dokonać dużych odpisów, i to w czasie, gdy niewypłacalne spółki celowe obciążają zyski; i – co nie mniej ważne – ostatecznie nie można ocenić jakości papierów sekurytyzacyjnych, które powstały z puli często dziesiątków tysięcy pojedynczych wierzytelności; dotyczy to wszystkich transz. – Zob. Absence Capitalism, Claw-back Clause, Defeasance, Diamond Thesis, International Business Company, Moral Hazard, Securitisation Papers, Securitisation Structure. – Por. Biuletyn Miesięczny EBC z lutego 2008 r., s. 89 i nast. (wyjaśnienie poszczególnych czynników ryzyka).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar