Kopumā iepriekšēja līgumā paredzēta vienošanās par to, kādā proporcijā starp dažādām pusēm sadalāmi no saistību neizpildes izrietošie zaudējumi, ja rodas zaudējumi (noteikums vai formula, kas noteikta līgumā un attiecas uz to, kā starp dažādām pusēm sadalāmi no saistību neizpildes izrietošie zaudējumi). – Jo īpaši vienošanās par to, kā liela parādnieka maksātnespējas gadījumā sadarbosies bankas, kuras skāruši ienākumus nenesoši aizdevumi, un saskaņā ar kādu formulu tiks sadalīti zaudējumi. Apvienotajā Karalistē, Centrālās bankas aizgādībā, šādos gadījumos tas ir obligāti. – Uzņēmuma kopumā un jo īpaši bankas kreditori (piemēram, ar piespiedu konvertējamām obligācijām) ir atbildīgi par zaudējumiem (bail-in) pirms valsts, un tādējādi nodokļu maksātāji tiek aicināti segt zaudējumus. – Sk. sliktā banka, starpkreditoru līgums, krīzes sloga sadales programma, Londonas procedūra, Prāgas paziņojums, prioritātes noteikums, beznosacījumu līgums, parāda pārstrukturēšanas klauzulas.

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *