Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Kopīga sāpju pieeja

Kopumā iepriekšēja līgumā paredzēta vienošanās par to, kādā proporcijā starp dažādām pusēm sadalāmi no saistību neizpildes izrietošie zaudējumi, ja rodas zaudējumi (noteikums vai formula, kas noteikta līgumā un attiecas uz to, kā starp dažādām pusēm sadalāmi no saistību neizpildes izrietošie zaudējumi). – Jo īpaši vienošanās par to, kā liela parādnieka maksātnespējas gadījumā sadarbosies bankas, kuras skāruši ienākumus nenesoši aizdevumi, un saskaņā ar kādu formulu tiks sadalīti zaudējumi. Apvienotajā Karalistē, Centrālās bankas aizgādībā, šādos gadījumos tas ir obligāti. – Uzņēmuma kopumā un jo īpaši bankas kreditori (piemēram, ar piespiedu konvertējamām obligācijām) ir atbildīgi par zaudējumiem (bail-in) pirms valsts, un tādējādi nodokļu maksātāji tiek aicināti segt zaudējumus. – Sk. sliktā banka, starpkreditoru līgums, krīzes sloga sadales programma, Londonas procedūra, Prāgas paziņojums, prioritātes noteikums, beznosacījumu līgums, parāda pārstrukturēšanas klauzulas.

Uzmanību: Finanšu enciklopēdija ir aizsargāta ar autortiesībām, un to drīkst izmantot tikai privātām vajadzībām bez skaidras piekrišanas!
Universitātes profesors Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesors Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-pasta adrese: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar