Üldiselt ühekordne makse, mis on kehtestatud varanduse omanikele (kinnisvaraomanikele). – Eelkõige on tegemist euroala läbikukkunud liikmesriigi jõukate kodanike maksude kogumisega enne, kui teiste liikmesriikide maksumaksjad peavad maksma. Teiste euroala riikide “väike mees” (tavaline mees) ei peaks maksma teise liikmesriigi halva juhtimise eest, samal ajal kui nende enda varad kriisiriigis jäävad puutumata. – Selle maksu vastu oli vastuväide, et vaevalt et keegi investeeriks raha euroala probleemsetesse riikidesse, kui neid ähvardab riigi rahanduse tasakaalustamatuse korral osaline sundvõõrandamine. – Vt võlakirjad, halbade pankade probleem, fundamentaalne, bail-in, pangapäästmine, Giips-riigid, G-Sifi, sõja võlakiri, kohustuslik vahetusvõlakiri, erasektori osalemine, riskide jagamine, Stopfganzi strateegia, lõunarinne, vahetusvõlakiri, kahjumi absorbeerimine, isiklik, sundvõõrandamine. – Vrd Deutsche Bundesbanki 2014. aasta jaanuari kuuaruanne, lk 52 jj (ühekordne varamaks on õigustatud; probleemid).

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *