Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Explorer stocks (explorer papers)

Shares in companies or shares in funds that are searching for raw materials, mainly offered on the Internet and in newspaper advertisements. – It should be noted here that the companies searching for raw materials constantly suffer losses, since they do not sell anything, but on the other hand very high costs are regularly incurred for exploratory drilling. This means that investments in exploratory stocks can very easily lead to a total loss. Only rarely has the discovery of a deposit been accompanied by compensatory price gains. – See Blind Pool, Blog, Stock Market Letters, Daimonion, Steam Room, Darkrooming, Glamour Stocks, Go-go Funds, Gold Deception, High Flyer, Hell and Flood Contract, Internet Forums, Capital Market, Grey, Pump and Dump, Avenging Angels, Remittance Services, Venture Capital, Trembling Premium.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Explorer stocks (Explorer papers)

Aktier i företag eller andelar i fonder som letar efter råvaror, som främst erbjuds på internet och i tidningsannonser. – Det bör noteras att de företag som letar efter råvaror ständigt går med förlust eftersom de inte säljer något, men å andra sidan uppstår regelbundet mycket höga kostnader för prospekteringsborrningar. Detta innebär att investeringar i prospektiva aktier mycket lätt kan leda till en total förlust. Endast sällan har upptäckten av en fyndighet åtföljts av kompenserande prisökningar. – Se Blind Pool, Blogg, Stock Market Letters, Daimonion, Steam Room, Darkrooming, Glamour Stocks, Go-go Funds, Gold Deception, High Flyer, Hell and Flood Contract, Internet Forums, Capital Market, Grey, Pump and Dump, Avenging Angels, Remittance Services, Venture Capital, Trembling Premium.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar