Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Zabezpieczenie zbywalne (zabezpieczenie będące przedmiotem obrotu na rynku)

W większości banków centralnych, w tym w EBC, jako zabezpieczenie akceptowane są na ogół tylko aktywa, które są przedmiotem obrotu na rynku i mogą być w związku z tym wycenione po cenie rynkowej. – Zob. kwalifikowalność, zabezpieczenie, Quantitative Easing, krótkoterminowe papiery europejskie, zabezpieczenie, haircut. – Por. Biuletyn Miesięczny EBC z lutego 2012 r., s. 33 f. (rozszerzenie listy kwalifikowanych zabezpieczeń przeforsowane przez Radę Prezesów EBC).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar