Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Wartość rynkowa, wartość sprzedaży, wartość handlowa, aktualna cena rynkowa

Przede wszystkim stosowane w związku z nieruchomościami. Rozumie się przez to cenę, która – w czasie, do którego odnosi się określenie – mogłaby być osiągnięta w obrocie gospodarczym zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi i cechami faktycznymi, – innymi cechami, jak również – lokalizacją nieruchomości lub innego przedmiotu wyceny. Tym samym wartość rynkowa nieruchomości jest równoważna z wartością rynkową. Zostało to również wyraźnie stwierdzone w § 194 BauGB podczas nowelizacji Kodeksu Budowlanego w 2004 roku. – Zob. wycena, wartość godziwa, wartość zapasów, wartość rynkowa, podejście mark-to-model, wartość zapasów netto, wartość bieżąca.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar