Często utożsamiana z opłatą załadunkową, zwłaszcza w starszych dokumentach, czyli zapłata należna za załadunek lub rozładunek towarów w porcie lub na lądzie. – Opłata pobierana od samochodów ciężarowych przewożących towary [CH: Camions] w przypadku obowiązkowego przewozu koleją, określona ze szczególnym uwzględnieniem Szwajcarii. – Pewien procent transalpejskiego ruchu pojazdów ciężarowych musi być załadowany na wagony kolejowe na granicy z Włochami, Francją i Niemcami i – ze względu na ochronę środowiska i w ramach wdrażania konwencji alpejskiej (międzynarodowe porozumienie w sprawie ochrony środowiska naturalnego w Alpach, które weszło w życie w 1991 r.) – przewożony koleją przez Szwajcarię. – Patrz Chausseegeld, Citymaut, Fährgeld, Furtgeld, Hafengeld, Ladegeld, Maut, Torgegeld, Transitgeld, Übernahmmeliste, Ungeld, Vignette.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *