Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Vanhemmassa kirjallisuudessa myös varat

Usein käytetty termi, jolla on kuitenkin erilainen sisältö (denotaatio: niiden asioiden kokonaisuus, joihin termiä voidaan soveltaa; kohteet, joita tarkoitetaan ilmaisulla “varat”). – Kaikki tavarat, jotka omistavat – yksityiset kotitaloudet, ja vanhemmassa kirjallisuudessa myös kotitaloudet, – yritykset, ja suhteessa näihin usein myös yrityspääoma ja taloudellisessa mielessä teollinen omaisuus, sekä – valtio. Näiden kolmen erän summaa kutsutaan reaalivaroiksi. – Reaalivarallisuus sekä kaikki olosuhteet, jotka palvelevat talouden taloudellisten voimien pysyvää kehitystä (= kansallisvarallisuus). – IFRS-standardien mukaan – kaikki aineelliset ja aineettomat hyödykkeet (aineettomat hyödykkeet; aineettomat hyödykkeet), – jotka ovat yrityksen omistuksessa ja – joista on mahdollista saada rahavirtaa. – Tuloa tuottaviin arvopapereihin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai kiinteistöihin, sijoitetut varat. – Rahat, jotka on talletettu pääomahallintayhtiöihin osuustodistusten liikkeeseenlaskua vastaan, ja niillä hankittu omaisuus (erillisomaisuus: KAGG:n 6 §:n 1 momentin mukainen erityisvarallisuus). – Rahastoihin ja varoihin sijoitetut varat vanhuuseläkkeiden tai vakuutussopimusten hoitamiseksi (sidotut varat). – Taloudellisessa mielessä liiketoimintayksikön omaisuus, joka voidaan muuttaa rahaksi lyhyellä varoitusajalla (= rahoitusvarat). – EKP:n tilastoissa kiinteän pääoman bruttomuodostus, josta on vähennetty poistot ja jossa on otettu huomioon varastojen ja tuottamattomien varojen (aineelliset hyödykkeet) muutokset; vrt. laskelma ja määritetyt arvot otsikon “Rahoitustilinpito ja muut kuin rahoitustilit” alla jaksossa “Euroalueen tilastot” EKP:n vastaavassa Kuukausikatsauksessa. – Ks. jalometallivarasto, rahastot, kaupallinen pääoma, kestokulutustavarat, maaomaisuus, varat, sijoitus, pääoma, pääomanhallintayhtiö, pääomasuhde, pääomahyödyke, pääomakanta, rahastot, irtaimistovarallisuus, eläkerahastot, plutokratia, yksityinen varallisuus, rekisteri päteville sijoittajille, nettovarallisuus, reaalivarallisuus, sosiaalinen pääoma, varallisuusvaikutus, varallisuus, varallisuus. – Vrt. Deutsche Bundesbankin kunkin vuoden joulukuun kuukausiraportti, jossa on yksityiskohtaisia tietoja saksalaisten yritysten määrittelemästä varallisuudesta talouden sektoreittain ja eriteltynä yksittäisiin omaisuuseriin, EKP:n toukokuun 2006 kuukausiraportti, s. 49 ja sitä seuraavat (euroalueen pääomakanta ja sen osatekijät sekä useita yleiskatsauksia), BaFinin vuosikertomus 2005, s. 143 (omaisuuseräsijoituksia koskeva tarjousesitevaatimus), Deutsche Bundesbankin kesäkuun 2005 kuukausiraportti, s . 17 (yleiskatsaus pääomanmuodostukseen vuodesta 1991 lähtien), EKP:n lokakuun 2006 kuukausiraportti, s. 71 ja sitä seuraavat (tärkeitä selvityksiä pääoma-aseman kirjaamisesta; yleiskatsauksia), EKP:n joulukuun 2006 kuukausiraportti, s. 53 ja sitä seuraavat (yksityisten kotitalouksien nettovarallisuuden laskeminen), Deutsche Bundesbankin tammikuun 2008 kuukausiraportti, s. 33 ja sitä seuraavat (pääomatase; kansallisvarallisuus), EKP:n toukokuun 2013 kuukausiraportti, s. 53 (pääomataseen kehittyminen vuodesta 2000).

Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar