Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Tüketici şikayetleri

Finans sektöründeki suiistimallere ilişkin şikayetler herkes tarafından denetim otoritesinin şikayet ofisine bildirilebilir. – Ancak Federal Mali Denetim Otoritesi sadece kamu yararına faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, bireysel şikayet sahiplerinin özel hukuki menfaatlerine müdahale edemez veya bir tahkim kurulu gibi bireysel uyuşmazlıklar hakkında bağlayıcı kararlar veremez. Bir tüketici şikayeti sırasında, yetkili makam sadece denetim kurallarının ihlal edilip edilmediğini inceleyebilir. Bu, kural olarak ve özellikle bir kuruma yönelik şikayetler biriktiğinde de gerçekleşir. – Bakınız Tüketici Danışma Konseyi, Tüketici Koruma Forumu. – Bakınız BaFin’in ilgili yıllık raporu, “Kesitsel görevler” bölümü; orada ayrıca münferit olaylara ve uygulamadaki vakalara göre şikayetlerin yıllık dökümü, BaFin 2012 Yıllık Raporu, s. 70 vd. (şikayetlere ilişkin Avrupa çapında tek tip kılavuzlar), s. 166 (BaFin şikayetleri araştırır ve uyarılar yayınlar), s. 211 (şikayet istatistikleri; BaFin’in tüketici telefonu, güncel vakalar).

Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar