Om inget annat anges avser detta en ekonomi med – liten flexibilitet på arbetsmarknaden, – mindre konkurrens på varumarknaderna, – betydande hinder för nya företag att komma in på marknaden och – en mindre utvecklad kapitalmarknad. – I sådana ekonomier är investeringstakten lägre, vilket vanligtvis leder till lägre produktivitet och därmed lägre tillväxt. – Se IKT-användande industrier, KLEMS-databasen, lönestörningar, produktivitet, strukturomvandling, strukturförändringar. – Jfr ECB:s månadsrapport från januari 2008, s. 68 ff. (detaljerad presentation; många översikter; konsekvenser för penningpolitiken), s. 88 f. (informativa översikter), Deutsche Bundesbank Monthly Bulletin från januari 2014, s. 21 ff.; s. 41 ff. (stelheter i euroområdet).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *