Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Statystyki handlu zagranicznego

Liczba ściśle monitorowana przez banki centralne i często komentowana w ich raportach. Bardzo ważne jest, aby w każdym przypadku zwrócić baczną uwagę na udzielone wyjaśnienia, ponieważ niektóre z użytych serii liczbowych nie zgadzają się ze sobą, przede wszystkim: częściowo towary, częściowo tylko towary. – Ponadto zapis statystyczny jest często obarczony niemal nierozwiązywalnymi problemami. Na przykład, jeśli – co nie jest bynajmniej odosobnionym przypadkiem w świetle współzależności rynków światowych – przedsiębiorstwo w Niemczech jest w większości własnością zagranicznego przedsiębiorstwa i – przedsiębiorstwo to produkuje maszyny na podstawie licencji dla zagranicznej spółki macierzystej, – korzysta z dostaw stamtąd i – sprzedaje gotowe maszyny – częściowo na rachunek firmy macierzystej, – częściowo na własny rachunek – w Niemczech lub – za granicą, to nawet doświadczonym statystykom bilansu płatniczego (ekspertom w dziedzinie statystyki bilansu płatniczego) bardzo trudno jest prawidłowo rejestrować te przepływy w statystyce handlu zagranicznego (prowadzić dalej). – Zob. podatek eksportowy, handel zagraniczny. Sprzedaż grupowa, number cruncher, szoki cenowe ropy, zasada dwóch filarów. – Por. odpowiednie pozycje dla strefy euro w Statistics Pocket Book oraz w Biuletynie Miesięcznym EBC; tam, w części “Uwagi”, należy zwrócić szczególną uwagę na pozycję “Handel zagraniczny” ze względu na definicje i klasyfikacje; Biuletyn Miesięczny EBC z grudnia 2008 r., s. 102 i następne (Recalculation of indices for industrial import prices and industrial producer export prices in the euro area; overviews), Biuletyn Miesięczny EBC z czerwca 2009 r., s. 109 i następne (collapse of foreign trade). 109 f (Collapse of foreign trade in the euro area as a result of the financial crisis; overviews), Monthly Report of the Deutsche Bundesbank of August 2009,. p. 22 f (Foreign trade in the wake of the global financial crisis; overviews), Monthly Report of the ECB of February 2010, p. 66 ff. (Developments in the euro area 2007-2009; overviews).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar