Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Sprostredkovateľ viazaný zmluvou

V jazyku orgánov dohľadu je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá pod neobmedzenou a nepodmienenou zodpovednosťou poskytuje jednému poskytovateľovi finančných služieb, pre každého z ktorých koná, – služby v oblasti cenných papierov spolu s vedľajšími službami klientom alebo potenciálnym klientom. prijíma a odovzdáva pokyny alebo príkazy od klienta v súvislosti s investičnými službami alebo finančnými nástrojmi, – umiestňuje finančné nástroje a/alebo – radí klientom alebo potenciálnym klientom v súvislosti s týmito finančnými nástrojmi alebo službami. – Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi zaviedla rozsiahle požiadavky na zverejňovanie informácií pre takýchto poskytovateľov služieb v celej Európe. – Pozri Zodpovednosť za škodu, Vyhláška o sprostredkovateľoch KWG, Sprostredkovatelia poistenia. – Porovnaj Výročnú správu BaFin za rok 2007, s. 147 (skúšky zamerania), s. 208 (otázky povolenia), Výročnú správu BaFin za rok 2008, s. 136 f. (predpísané skúšky odbornej spôsobilosti; verejný register zmluvne viazaných sprostredkovateľov na domovskej stránke BaFin), Výročnú správu BaFin za rok 2009, s. 156 f. (zmluvne viazaní sprostredkovatelia musia zákazníkovi oznámiť svoju pozíciu), Výročná správa BaFin za rok 2010, s. 111 (externý predaj poisťovní skúmaný BaFin s dôrazom), s. 172 f. (BaFin môže oprávnene zakázať zapojenie zmluvne viazaných sprostredkovateľov v prípade zistenia nedostatkov v oblasti dohľadu), Výročná správa BaFin za rok 2011, s. 173 (námietky v oblasti dohľadu; pochybné obchodné modely), Výročná správa BaFin za rok 2012, s. 157 (BaFin je oprávnený zakázať inštitúcii zapojenie zmluvne viazaných sprostredkovateľov bez výnimky v prípade zjavných organizačných nedostatkov), ako aj príslušná výročná správa BaFin, kapitola “Dohľad nad bankami, poskytovateľmi finančných služieb a platobnými inštitúciami”.

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar