Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Remuneration (betaling; [prestatie] honorarium; creditering; gratificatie; kwijtschelding)

In het algemeen, de betaling van een som geld op basis van een contractuele overeenkomst, vooral in het geval van arbeidsovereenkomsten: salaris, verdiensten, loon, bezoldiging. – De vergoeding voor diensten van bepaalde beroepsgroepen, zoals honoraria van advocaten, artsen, auteurs (auteursrechten) of kunstenaars: honorarium, honorarium, royalty; in de oudere literatuur ook wel equivalent (aequivalent) genoemd. Voor banken is het begrip vergoeding nauwkeurig omschreven in § 2 van de Bezoldigingsverordening voor instellingen. – Met name op de financiële markt, het bedrag dat een dienstverlener (bank, vermogensbeheerder) in rekening brengt voor zijn inspanningen: Prijs, courtage, commissie, belasting, honorarium, in oudere literatuur vaak ook renumeratie. – De creditering van de rekening van een klant door een bank, in tegenstelling tot een debetboeking. – In de arbeidsrechtelijke literatuur, soms gebruikt voor een onkostenvergoeding. – Een extra betaling voor bijzondere prestaties: erkenningspremie, bonus, premie, gratificatie. – Het verlenen van een speciale korting op de verkoop van goederen van allerlei aard, met inbegrip van effecten: een bonificatie. – De verlaging van de prijs op een factuur ten gevolge van klachten van de klant. – In technische termen betekent coating de bescherming van materialen door vernietiging en ontbinding; in het bijzonder in de optiek, de coating van glasoppervlakken door afzetting in dampvorm. – Zie vergoeding, all-in tarief, onkostenvergoeding, bankschulden, bankkosten, bonus, courtage, aftrekpost, drie-ding-geld, beloning, vaste vergoeding, handdruk, gouden, hoogwatermerkmethode, honorarium, margedruk, provisie, refactoring, renumeratie, royalty, verdiensten, beloning, beloningssysteem, passend, verliesabsorptie, persoonlijk, verzekeringsbeloningsregeling.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar