Zgodnie z MSSF 9 prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich rodzajów ryzyka musi być ujęte w całym okresie. Nowa regulacja dotyczy nie tylko banków, ale także utraty wartości wszelkich instrumentów finansowych, które są rozliczane według kosztu, niezależnie od branży. Wymusza to szybkie tworzenie rezerw na ryzyko, ponieważ na pierwszy plan wysuwa się również oczekiwany przepływ środków pieniężnych (ECF). Podobnie, przychody z tytułu odsetek (należności z tytułu odsetek) wszelkiego rodzaju nie powinny być już ujmowane w kwocie wynikającej z umowy, lecz na podstawie oczekiwanych płatności. – Patrz karty informacyjne o instrumentach finansowych, strata, poniesiona.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *