Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Poniesiona strata

Zgodnie z MSR 39 saldo kredytowe w rachunku zysków i strat lub nadwyżkę zobowiązań nad aktywami w bilansie należało wykazać tylko wtedy, gdy faktycznie to nastąpiło, czyli gdy się zmaterializowało. Można było czekać na zdarzenie wywołujące stratę (trigger event). W trakcie kryzysu finansowego, który nastąpił po kryzysie subprime, okazało się, że takie podejście doprowadziło do lawinowego wzrostu odpisów i znacznie pogłębiło kryzys. – Zob. prezentacja, wiarygodność, wartość godziwa, zasada nieoznaczoności, wartość aktywów netto, przypadki niewypłacalności, efekt połączenia, podejście mark-to-model, wartość rynkowa, procykliczność, strata, oczekiwana, przypadek straty.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar