Wymóg, aby w przypadku straty w banku albo – wszyscy pracownicy w aktywnym obszarze działalności, czyli nie także ci zatrudnieni w czynnościach czysto administracyjnych, takich jak usługi dozorcy, centrala telefoniczna czy ochrona zakładu (protective service), albo – kadra kierownicza powyżej pewnego szczebla w hierarchii musi przyczynić się do pokrycia straty poprzez rezygnację z części wynagrodzenia. Oczekuje się, że będzie to silna zachęta do ostrożniejszego obchodzenia się z ryzykiem. – Jak na razie ten wymóg jest jeszcze bardzo odległy. Na przykład Union Bank of Switzerland (UBS: największy szwajcarski bank globalny) poniósł w trakcie kryzysu subprime straty w wysokości około 60 mld CHF. Mimo to kierownictwo otrzymało rekordowe kwoty w postaci premii. Podobna sytuacja miała miejsce w Hypo Real Estate w Niemczech w 2010 roku. Tam jednak, podobnie jak tutaj, tłumaczono, że bez wypłat premii ważni pracownicy odejdą z instytucji, a tym samym bank popadnie w jeszcze większe kłopoty. – Zobacz ustawa o ratowaniu banków, premia, uścisk dłoni, złoty, opcje pracownicze, premia, bailout, śpiochy, zasada too big to save, wynagrodzenie, aktywa, wartości niematerialne i prawne, asset levy, lemon trade.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *