Portfel lub pula zawiera papiery wartościowe, do których prawa mają osoby trzecie (ryzyko, że czyste tytuły prawne zostaną wymieszane z aktywami posiadanymi zgodnie z prawem przez osobę trzecią). – W wielu przypadkach ujawniło się to w trakcie kryzysu finansowego, który nastąpił po kryzysie subprime. Gdy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej spółki celowe i fundusze chciały sprzedać papiery wartościowe ze swoich portfeli, pojawili się uprzywilejowani wierzyciele, których najpierw trzeba było zaspokoić. Na przykład podmioty finansujące nieruchomości sprzedały swoje roszczenia wobec właścicieli spółce celowej w drodze sekurytyzacji. Niektórzy z tych właścicieli domów oferowali jednak swoją nieruchomość mieszkalną ponownie jako zabezpieczenie kredytu dla banku na cel podróży dookoła świata. Jednakże instrument bazowy (nieruchomość mieszkalna) został przeniesiony przez kredytodawcę nieruchomości na spółkę celową, która nie znała tytułu prawnego banku kredytującego. Prawdą jest, że wszędzie w USA istnieje rejestr aktów notarialnych. Jednak przepisy federalne nie są jednolite, przez co w wielu przypadkach ustalenie obciążeń na danej nieruchomości jest czasochłonne. – Ryzyko, że aktywa, których właścicielem zgodnie z prawem jest osoba trzecia, w przypadku upadłości zmieszają się z masą upadłościową i będą trudne do wyodrębnienia. – Zob. nieruchomość, nieobciążona.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *