Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Kredyt na zdarzenia (także kredyt realizacyjny)

Krótkoterminowa pożyczka udzielona przez bank organizatorowi festynu, takiego jak koncert, spektakl sceniczny lub podobne przedstawienie. Pożyczka ma umożliwić organizatorowi pokrycie wydatków poniesionych w ramach przygotowań do festynu. Pożyczka jest zwykle spłacana z wpływów ze sprzedaży biletów. – Kasy oszczędnościowe udzielają w szczególności kredytów na imprezy, ponieważ są w stanie na miejscu ocenić zapotrzebowanie na planowaną imprezę. Nierzadko uczestniczą one w przedsprzedaży biletów we własnej kasie. To może przyciągnąć nowych klientów. – Jeśli określona minimalna liczba biletów nie zostanie sprzedana z wyprzedzeniem, przedstawienie może zostać odwołane lub unieważnione. Wydatki – na przykład na transport i zakwaterowanie muzyków dojeżdżających na miejsce imprezy, na ogrzewanie i oświetlenie sali – można w ten sposób zmniejszyć. Dzięki temu ryzyko niespłacenia pożyczki krótkoterminowej pozostaje pod kontrolą. – Zob. kredyt na wsparcie upraw, kredyt sezonowy.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar