Krótkoterminowa pożyczka udzielona przez bank organizatorowi festynu, takiego jak koncert, spektakl sceniczny lub podobne przedstawienie. Pożyczka ma umożliwić organizatorowi pokrycie wydatków poniesionych w ramach przygotowań do festynu. Pożyczka jest zwykle spłacana z wpływów ze sprzedaży biletów. – Kasy oszczędnościowe udzielają w szczególności kredytów na imprezy, ponieważ są w stanie na miejscu ocenić zapotrzebowanie na planowaną imprezę. Nierzadko uczestniczą one w przedsprzedaży biletów we własnej kasie. To może przyciągnąć nowych klientów. – Jeśli określona minimalna liczba biletów nie zostanie sprzedana z wyprzedzeniem, przedstawienie może zostać odwołane lub unieważnione. Wydatki – na przykład na transport i zakwaterowanie muzyków dojeżdżających na miejsce imprezy, na ogrzewanie i oświetlenie sali – można w ten sposób zmniejszyć. Dzięki temu ryzyko niespłacenia pożyczki krótkoterminowej pozostaje pod kontrolą. – Zob. kredyt na wsparcie upraw, kredyt sezonowy.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *