Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Kindlustussektoris kasutatav termin, mis viitab varadele

Kindlustussektori kontekstis investeering kindlustuslepingutest tulenevate nõuete tagamiseks (katmiseks). Vastavad seadused ja järelevalveasutuste määrused sätestavad vastava kvoodi. – Vanaduspensionide puhul kogutud ja kogumispensioni skeemi investeeritud raha. – Vt fond, kogumispensioni skeem, pensionifond, Pensionskasse. – Vrd BaFini 2007. aasta aruanne, lk 11 (muu hulgas võivad kindlustusandjad investeerida kuni 7,5 protsenti oma koguvaradest krediidiriski ülekandetoodetesse; keelatud on likviidsusliinid struktureeritud investeerimisfondidele või -kontsernidele), BaFini 2009. aasta aruanne, lk 94 (statistika seotud varade kohta), samuti BaFini vastav aastaaruanne, peatükk “Kindlustusseltside ja pensionifondide järelevalve”.

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar