Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Imponderables

If not defined otherwise, the factors that are unforeseeable or unpredictable when planning an investment (e.g. changes in tax regulations) and therefore non-calculable. All decisions on financial markets are therefore never exactly calculable – not even with the highest effort of mathematical art! Whether this is the case, they are always subject to a more or less high degree of uncertainty. – See evaluability, expectation theory, new, financial psychology, formulas, financial mathematical, fear thesis, hurricane shocks, catastrophe bonds, risk, systemic, chance.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Imponderables

Ha nincs másként meghatározva, a befektetés tervezésekor előre nem látható vagy kiszámíthatatlan tényezők (pl. az adószabályok változása), amelyek ezért nem kalkulálhatók. A pénzügyi piacokon minden döntés tehát végső soron soha nem kiszámítható pontosan – még a legnagyobb matematikai művészi erőfeszítéssel sem! Ezért ezek mindig kisebb-nagyobb bizonytalansági tényezőnek vannak kitéve. – Lásd értékelhetőség, várakozáselmélet, új, pénzügyi pszichológia, képletek, pénzügyi matematika, félelemtézis, hurrikán-sokkok, katasztrófakötvények, kockázat, rendszerszintű, esély.

Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Imponderables

Si no se define de otro modo, los factores imprevisibles o impredecibles a la hora de planificar una inversión (por ejemplo, cambios en la normativa fiscal) y, por tanto, no calculables. Por lo tanto, todas las decisiones en los mercados financieros nunca son exactamente calculables, ¡ni siquiera con el mayor esfuerzo del arte matemático! Por lo tanto, siempre están sujetos a un mayor o menor grado de incertidumbre. – Véase evaluabilidad, teoría de las expectativas, nueva, psicología financiera, fórmulas, matemática financiera, tesis del miedo, choques de huracán, bonos de catástrofe, riesgo, sistémico, azar.

Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso!
El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/

Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk

Sidebar