Pożyczka dla przedsiębiorstwa w celu umożliwienia mu przeniesienia – linii produktów, – całych działów lub – spółek zależnych na rzecz partnera umownego (kapitał dostarczony przedsiębiorstwu w celu ułatwienia sprzedaży jego udziału w produkcie, dziale lub spółce zależnej innemu podmiotowi gospodarczemu). – Takie finansowanie jest szczególnie ważne, jeśli przeniesienie własności na nowego właściciela wiąże się z obciążeniami, takimi jak toczące się procesy sądowe przeciwko farmaceucie czy zanieczyszczony grunt.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *