Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Zapłata (przekroczenie wydatków)

W sensie finansowym wycofanie z kasy pieniędzy w celach płatniczych; odpowiednio mówi się o inkasie. – Termin ten już w XIX wieku został potępiony jako misnomer (błędne lub nieodpowiednie określenie). Jednak do pewnego stopnia jest on stosowany do dnia dzisiejszego obok wydatków lub dochodów. – Podmiot gospodarczy (prywatne gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, rzadziej także w odniesieniu do podmiotu publicznego) wydał więcej pieniędzy niż początkowo zamierzał i teraz znajduje się w niezręcznej sytuacji finansowej. – Zob. upadłość, zadłużenie.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar