Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Ett adekvat ersättningssystem

Enligt 3 § i förordningen om ersättning till institut är ett ersättningssystem adekvat om – incitament för ledningen och personalen att ta oproportionerligt stora risker undviks och – ersättningssystemet inte strider mot kontrollenheternas övervakningsfunktion. – Se bonussystem, förordningen om försäkringsersättning. – Jfr BaFins årsrapport 2013, s. 72 f. (nya rättsliga krav på ersättningssystem sedan början av 2014), s. 106 (brister som upptäcktes vid granskningen av ersättningssystem).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar