Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Credit spread arbitrage

Transactions, especially those conducted by hedge funds, in which such highly creditworthy securities or derivatives are purchased whose credit risk appears to be overvalued in the market. The maturity risk is hedged by buying similar securities. – If it is believed that the credit risk of an issuer is undervalued, they are sold out of the fund’s portfolio. – See bond, hedge fund strategies, counter speculation theory, asset value investors.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Credit spread arbitrage

Transacties, met name van hedgefondsen, waarbij zeer kredietwaardige effecten of derivaten worden gekocht waarvan het kredietrisico op de markt overgewaardeerd lijkt te zijn. Het looptijdrisico wordt afgedekt door soortgelijke effecten te kopen. – Indien men van oordeel is dat het kredietrisico van een emittent ondergewaardeerd is, worden deze uit de portefeuille van het fonds verkocht. – Zie obligaties, hedgefondsstrategieën, contraspeculatietheorie, beleggers in activawaarde.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar