Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Yakın bağlantılar

20 Mart 2000 tarihli ve 2000/12/EC sayılı Avrupa Topluluğu Parlamentosu ve Konseyi Direktifinin 26. Maddesine göre, “yakın bağlantı”, iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin aşağıdaki yollarla bağlantılı olduğu bir durumdur: – (a) iştirak, yani bir teşebbüsün oy haklarının veya sermayesinin %20 veya daha fazlasına doğrudan veya kontrol yoluyla sahip olma; veya – (b) kontrol, yani 83/349/EEC sayılı Direktifin I(2) Maddesinde atıfta bulunulan tüm durumlarda bir ana teşebbüs ile bir bağlı kuruluş arasındaki bağlantı veya iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi arasındaki benzer bir bağlantı. (b) 83/349/AET sayılı Direktif Madde I(1) ve (2)’de atıfta bulunulan tüm durumlarda, bir ana teşebbüs ile bir bağlı teşebbüs arasındaki ilişki veya herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile bir teşebbüs arasındaki benzer bir ilişki anlamına gelen kontrol; bir bağlı teşebbüsün herhangi bir bağlı teşebbüsü de, bu teşebbüslerin başında bulunan ana teşebbüsün bir bağlı teşebbüsü olarak kabul edilecektir. İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir ve aynı kişiye kontrol ilişkisi yoluyla sürekli olarak bağlı olduğu bir durum da bu kişiler arasında yakın bir bağ teşkil eder.” – Bkz. ittifaklar, sınır ötesi, hissedar kontrolü, finansal holding, holding şirketi, kontrol, grup, muhabir bankacılık ilişkisi, oy hakları açıklaması, oy hakları kriteri.

Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar