W sektorze finansowym wypłata dla pracowników. Po kryzysie finansowym, który nastąpił po kryzysie subprime, pojawił się apel o oparcie wynagrodzenia na podjętym ryzyku i na trwałym sukcesie biznesowym. Ponadto należy również wziąć pod uwagę niepowodzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. – W kwietniu 2009 roku Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała szczegółowe wytyczne (Principles for Sound Compensation Practices). Zgodnie z nimi obiecane wypłaty premii mogą być dozwolone tylko przez okres maksymalnie jednego roku. Firmy powinny również powołać komisję ds. wynagrodzeń, która na bieżąco będzie dokonywać przeglądu istniejących wytycznych dotyczących wynagrodzeń. W przypadku firm ubezpieczeniowych, wynagrodzenie nie może być oparte na nowej działalności lub całkowitym przychodzie ze składek. W Niemczech wiele dużych instytucji, a także towarzystw ubezpieczeniowych zobowiązało się do natychmiastowego wdrożenia wytycznych Rady Stabilności Finansowej. W dniu 7 lipca 2010 roku Parlament Europejski przyjął wiążące regulacje, które są w dużej mierze oparte na zasadach FSB. W październiku 2010 r. weszło wówczas w życie Rozporządzenie o Wynagrodzeniach dla Instytucji, wdrażające wymogi europejskie. – Zob. system motywacyjny, scheda bankowa, premia, system premiowy, uścisk dłoni, złoty, Instituts-Vergütungsverordnung, milionowy grób, odpowiedzialność pracownicza, pokusa nadużycia, premia, zwrot, śpiące pieniądze, wynagrodzenie, system wynagradzania, odpowiedni, regulacja wynagrodzeń w ubezpieczeniach. Wynagrodzenie zarządu, absorpcja strat, osobowe. – Por. Raport roczny BaFin 2009, s. 122 i nast. (ogólne i szczególne wymogi dotyczące systemów wynagrodzeń), s. 252 (sam organ nadzoru rozdaje pracownikom hojne premie), Raport roczny BaFin 2010, s. 85 (rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń dla instytucji ma na celu wykluczenie systemów wynagrodzeń, które są szkodliwe dla stabilności finansowej), s. 132 i nast. (podstawowe i szczególne wymogi dotyczące systemów wynagrodzeń), Raport roczny BaFin 2013, s. 72 i nast. (nowe wymogi prawne od początku 2014 r.), s. 106 (braki w audycie systemów wynagrodzeń).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *