Swapmi sa tu rozumejú výmenné transakcie medzi inštitucionálnymi účastníkmi trhu. Najmä swap EONIA je úrokový swap založený na jednodňových peniazoch, pri ktorom sa fixné úrokové sadzby vymieňajú za variabilné úrokové sadzby. Splatnosť transakcií je do dvoch rokov. – Porovnaj Výročnú správu ECB za rok 2001, s. 73 a nasl. o vývoji kurzu,

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Swapem se zde rozumí výměnné transakce mezi institucionálními účastníky trhu. Zejména swap EONIA je úrokový swap založený na jednodenních penězích, při kterém se fixní úrokové sazby vyměňují za variabilní úrokové sazby. Splatnost transakcí je až dva roky. – Viz Výroční zpráva ECB za rok 2001, s. 73 a násl. o vývoji kurzu,

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

par swap, on entend ici les opérations d’échange entre les acteurs institutionnels du marché. Le swap EONIA en particulier est un échange de taux d’intérêt sur la base de l’argent au jour le jour, dans lequel des taux fixes sont échangés contre des taux variables. La durée de ces opérations peut aller jusqu’à deux ans. – Voir sur l’évolution du taux le rapport annuel 2001 de la BCE, p. 73 s,

Attention : le lexique financier est protégé par des droits d’auteur et ne peut être utilisé qu’à des fins privées sans autorisation expresse !
Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
Adresse électronique : info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/