Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Schaduw rating en rating, interne rating

Interne beoordeling van alle onderdelen van een onderneming; in de regel worden stringentere beoordelingscriteria gehanteerd dan die van de ratingbureaus. – In de financiële sector overal ter wereld, maar in toenemende mate ook voor ondernemingen die afhankelijk zijn van de financiële markt, wordt een dergelijke schaduwrating met korte tussenpozen uitgevoerd om een verlaging van de rating door ratingbureaus te voorkomen of om zich zo snel mogelijk bewust te worden van eventuele risicofactoren. – Schaduwrating, per definitie een beoordeling die door het eigen personeel van een onderneming wordt uitgevoerd, is kostenefficiënter dan schaduwrating, waarbij een ratingbureau met deze taak wordt belast. – Zie schaduw rating.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar