Obecně riziko selhání nebo dokonce platební neschopnosti dlužníka. – Riziko, že cenné papíry v portfoliu budou po nákupu sníženy (plutoed) a že to investora přímo či nepřímo znevýhodní. – V případě banky zejména také možnost, že v úvěrovém vztahu dlužník sklouzne do nižší rizikové kategorie, aniž by toto zhoršení také nevyhnutelně vedlo k selhání. Banka však musí ocenit pohledávku za dlužníkem nižší hodnotou, což má přímý dopad na vlastní kapitál. – V případě banky zvýšení nákladů na refinancování finančních prostředků v důsledku jejího vlastního klesajícího úvěrového ratingu. – Viz limit nabídky, riziko selhání, závazek, snížení ratingu, faktoring, úvěrová událost, úvěrová kvalita, úvěrové riziko, úvěrové pojištění, riziková hodnota likvidity, řízení rizik, bezpečnostní marže, forwardové riziko, zajištění. – Srov. měsíční zprávu Deutsche Bundesbank z prosince 2003, s. 56 a násl., měsíční zprávu Deutsche Bundesbank z dubna 2004, s. 28.

Pozor: Finanční encyklopedie je chráněna autorským právem a bez výslovného souhlasu může být použita pouze pro soukromé účely!
Univerzitní profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *