Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Resolutie regime

Een term die na 2010 in het taalgebruik van de toezichthoudende autoriteiten is opgenomen. Het betreft voorzorgsmaatregelen voor het geval een systeembank in moeilijkheden komt. In beginsel moet de afwikkeling op zodanige wijze plaatsvinden dat – gevaren voor de financiële stabiliteit worden afgewend, – kleine beleggers worden beschermd en – eventuele verliezen niet door de staat worden gedragen. – Zie afwikkelingsmechanisme, uniform, bankredding, banktestament, liquiditeitscrisisplan, minimumvereisten voor het opstellen van herstelplannen, reddingssteun, herstructurering, houdbaarheid van de schuld, het “te groot om failliet”-beginsel, verplichte converteerbare obligatie. – Cf. Jaarverslag 2012 van BaFin, blz. 44 f. (belangrijkste kenmerken werden gedefinieerd), blz. 49 f. (afwikkelbaarheidsrichtsnoer; lijst van afwikkelingsinstrumenten).

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar