Ett organ med tolv ledamöter som inrättats vid den federala finansinspektionen för att ge råd till myndigheten i konsumentskyddsfrågor. – Se “Committee Madness”, konsumentklagomål, Forum för konsumentskydd. – Se BaFins årsrapport 2012, s. 17 (kommitténs sammansättning) och s. 70 ff. (enhetliga riktlinjer för klagomål i hela Europa).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@ekrah.com https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *