Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Przystąpienie Chorwacji

1 lipca 2013 roku Chorwacja stała się 28. krajem członkowskim UE, ale nie – jak wielokrotnie błędnie odczytywano – do strefy euro. Ponieważ jednak dobre 90 procent sektora bankowego w Chorwacji znajduje się w rękach zagranicznych – i tu znów głównie w rękach instytucji z UE – należy ułatwić przyszłe przystąpienie tego kraju do strefy euro. – Por. Biuletyn Miesięczny EBC z lipca 2013 r., s. 19 i nast. (szczegółowa analiza gospodarki Chorwacji; perspektywy rozwoju).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar