Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Premia krajowa (premia narodowa)

Środek oceny, który został wysunięty na pierwszy plan przez agencje ratingowe w trakcie kryzysu finansowego, który nastąpił po kryzysie subprime w 2007 r., w którym uwzględnia się siłę gospodarczą kraju pochodzenia danej emisji. Dokładniej rzecz ujmując, ocenia – czy dłużnik – a w szczególności bank – może w razie potrzeby liczyć na pomoc państwa lub – w jakim stopniu dochody podatkowe danego kraju są wystarczające do obsługi obligacji rządowych nawet w potrzebie. – Zob. zakupy banku centralnego, spread obligacji, zagraniczna pozycja aktywów, bail-out, pomoc finansowa UE, euroobligacje, euroobligacje, wspólne, obligacje gwarantowane przez rząd, spready rządowe, skala ratingu kredytowego kraju, bailout, zasada too big to save.

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar