Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Pound

Old unit of weight on which the coinage was based. – The Charlemagne pound – introduced by Charlemagne in 747/768-814 and valid in Germany from about 800 – had a weight of 367.1 g silver: 240 Carolingian denarii were minted from it. In the Middle Ages, the weight mark of 233.85 g fine silver widely replaced the basic weight on coins in Germany. – See mark, mintmark, thaler.

Attention: The financial encyclopedia is protected by copyright and may only be used for private purposes without express consent!
University Professor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mail address: info@ekrah.com
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Pound

gammal viktenhet som låg till grund för myntningen. – Karlspundet – som infördes av Karl den store 747/768-814 – som var giltigt i Tyskland från omkring år 800, hade en vikt på 367,1 g silver: 240 karolingiska denarer präglades av det. Under medeltiden ersatte viktmärket 233,85 g finsilver i stor utsträckning grundvikten för mynt i Tyskland. – Se märke, myntfot, taler.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Pound

Satuan berat lama yang menjadi dasar pembuatan koin. – Pound Charlemagne – diperkenalkan oleh Charlemagne pada tahun 747/768-814 – yang berlaku di Jerman dari sekitar tahun 800, memiliki berat 367,1 g perak: 240 denarii Carolingian dicetak dari pound tersebut. Pada Abad Pertengahan, tanda berat 233,85 g perak halus secara luas menggantikan berat dasar koin di Jerman. – Lihat tanda, kaki mint, thaler.

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar