Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Podnikové úvery, sekuritizované (zabezpečené dlhové záväzky, CDO)

Osobitný druh cenných papierov krytých aktívami, ktorých nevýznamná časť je v súčasnosti súkromne umiestnená v eurozóne. Sú to cenné papiere emitované účelovo vytvorenými subjektmi, často sekuritizačnými subjektmi, ktoré kupujú a držia dlhopisy vydané podnikmi alebo bankami [kolateralizovaný dlhopisový záväzok] alebo bankové úvery [kolateralizovaný úverový záväzok]. CDO poskytujú likviditu cenným papierom, ktoré nie sú automaticky likvidné. Využívajú ho banky na refinancovanie sa s investormi, ktorí chcú riskovať dlhové portfólio. Úroveň rizika bude závisieť od povahy a kvality dlhov v držbe subjektu a od úrovne poradia rôznych dlhových nástrojov vydaných subjektom). – Keďže sekuritizované podnikové úvery sa neobchodujú na burze cenných papierov, je ťažké štatisticky presne zaznamenať objem sekuritizácie na tomto čiastkovom trhu. – Pozri stratégiu originate-to-distribute, súkromné umiestnenie, tranža, sekuritizácia, sekuritizačná štruktúra. – Porovnaj Mesačnú správu Deutsche Bundesbank za marec 2006, s. 40 (prehľad), Mesačnú správu ECB za február 2008, s. 102 (problémy týkajúce sa menovej politiky).

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar