Aufsätze Ökonomik

Aufsätze Pädagogik

Aufsätze Sozialethik

Verschiedenes

Prof. Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.

Abhandlungen über Johann Heinrich Jung-Stilling

Nachtodliche Belehrungen zur Ökonomik

Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten

Nachtodliche Belehrungen zur Philosophie

Nachtodliche Belehrungen zur Theologie

Nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen

 

Podatek od nieruchomości

Generalnie jednorazowa opłata nakładana na właścicieli majątku (właścicieli nieruchomości). – W szczególności chodzi o ściąganie należności od zamożnych obywateli upadającego państwa członkowskiego strefy euro, zanim podatnicy innych członków zostaną poproszeni o zapłatę. Mały człowiek” (zwykły facet) w innych krajach strefy euro nie powinien płacić za złe zarządzanie innym krajem członkowskim, podczas gdy jego własne aktywa w kryzysowym kraju pozostają nietknięte. – Sprzeciw wobec tej opłaty polegał na tym, że mało kto inwestowałby pieniądze w problematycznych krajach strefy euro, gdyby groziło im częściowe wywłaszczenie w przypadku nierównowagi finansów publicznych. – Zob. obligacja, problem złego banku, fundamentalny, bail-in, ratowanie banków, państwa Giips, G-Sifi, obligacja wojenna, obowiązkowa obligacja wymienna, udział sektora prywatnego, podział ryzyka, strategia Stopfganza, front południowy, obligacja wymienna, absorpcja strat, osobisty, przymusowe wywłaszczenie. – Por. Raport miesięczny Deutsche Bundesbank ze stycznia 2014 r., s. 52 i nast. (jednorazowy podatek od aktywów jest uzasadniony; problemy).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar